Wass Albert erdélyi magyar író és költő
  • Wass Albert Emlékoldal
  • A Bűkk csodálatos világa
  • A mozgás élet
"Vándor Székely hazatalál"
      © 2020. január 26., Vasárnap: Paula, Vanda névnapja.
  Farsang - Vizkereszttől - február  26.-ig
Szobrok - Emlékművek Wass Albert - Albi Wass Albert - Linkpark linkgyűjtemény Wass Albert és a világ

Wass Albert:
Ébredj Magyar!
Nemzetemet dúlta már tatár, harácsolta török, uralkodott fölötte osztrák, lopta oláh, rabolta cseh. Minden szomszédja irigyelte mégis, mert keserű sorsa istenfélő nemzetté kovácsolta. Becsület, tisztesség...
báró Kemény János
Magyar Honlap Linkek
Video-DVD-Centrum Toplista
Free counters
Google
 
"...egy összekuszált világ emberiségének lelkiismerete vagyok."
Albert Wass de Czege (1979)
Wass Albert versei
Versei 1              Versei 2              Versei 3            AngolNémet

A Pűski kötetből kimaradt verseivel
* A hontalanság útján
Az Otthon-fa
Építők dala
Koppány lánya
(Fejedelem, a harcnak vége van...)
Kovács Kis István balladája
Új Székely ballada
Új Székely sirató
* Búcsú Európától
A gyökér megmarad
A láthatatlan zászló
A léleklátó (1947)
(Kele Jánosnak, a testvér szomorú szeretetével)
Búcsú (1950)
Bújdosók dala
Elkésett szerelmeslevél
Első galamb (1947)
(Egy magyar asszonynak kűldöm,
amerikába)
Ébredj Magyar!
(Magyarok Vasárnapja, 1995)
Hamburg
Holló, holló, árva holló...
Honvágy (Plarnhof )
(Dalszöveg pályázatra)
(1948)
Intelem
Kivándorlók dala (1951)
Könnycsepp az óceánban
Magányos magyar fa
Megváltás
Öregedő szerelmes vers
Pogány újévi köszöntő (1949)
Rímes köszöntő
(Kedves János Bátyám)
Távoli hegyek űzenete
(Nagy Bajor erdőnek...)
Tölgyfa az idegen földön
Történelem
(Ősz van megint...)
Újévi mondóka
Vigasztaló levél, magyarok földjére
(Magyarok Vasárnapja, 1995)
A láthatatlan lobogó *1969* Astor Park
*A láthatatlan lobogó - 1947
(Amerikai Magyar 1948, 1957 - Cleveland 1953 - Danubian Press 1969 - Amerikai Magyar Szépmíves Céh 1969 - Kráter 2001)
Dalol a honvágy
(Bajorerdő 1946)
Mikor a bujdosó az Istennel beszél (1945)
Utazás (1947)
Dal (1947)
Karácsonyi versek I. - II.
(Plarnhof 1945 - 1946)
Idegen tavaszban
Sóhaj (1946)
Hontalanság elégiája
A Bujdosó imája (1947)
Záróvers
Magyar Cirkusz
Nagypénteki sirató (1947)
Ki a magyar? (1947)
Hontalanság hitvallása (1947)
Emlékezés egy régi márciusra (1947)
A zászlótartó (1947)
Levél (1947)
Üzenet haza  (Rovásírással)
(Bajorerdő 1948)
A láthatatlan lobogó
* Szétfolyó idő
(Németűl írt versek 1945 - 1951,
magyarra fordította Billinger Edit)
A Bajor erdőn
És lassan, lassan...
Karácsonyi fohász
Sóhaj
Zölden rezdűl a nyírfa lombja

Wass Albert: Befejezetlen vers

Fejedelem, a harcnak vége van, lakomát ülnek zsoldos papjaid.
Torozhatnak már. Koppány úr népéből gyönge leány, magam maradtam itt.

Nem azért jöttem hozzád, mert király vagy. Egyrangú vérből származom veled. Bajor Gizellád bosszúját se félem, a taliánt se, meg a németet.

Sok vért láttam már, Gejzafia Vajk úr. Karddal kezében míg pusztult a népem, páncélos német dúlta a gyepűt parancsodra s az új Isten nevében!

Az új Istennek vagyon egy fia. Azt mondják róla, hogy jó és szelíd, fegyvert nem markolt soha keze, hogy leölettesse önnön véreit.

A tiszta szívűeknek megbocsájt s előtte minden álnokság ledől. Melyik kő-bástyád rejti őt király, látó magyarok szemei elől?

Őhozzá jöttem el én, Koppány úr leánya, Előtte ha kell, le is térdelek. S úgy köszöntöm: áldás, Isten úr, Nézd, itt vagyok, hogy beszéljek veled.

Magad jöjj el, ne szolgáidat küldözd, jöjj egyedül, ha nincs kíséreted. Fehér lovat adunk alád s pompázó kíséretül az egész nemzetet.

Tekints körül: széles világod hátán testvértelenül áll itt a magyar. (…)

Wass Albert a trianoni magyarság nagy nemzedékének nagy személyisége,
nagy idők koronatanúja
- az Erdélyi Világszövetség volt Társelnöke -
Írói, költői munkásságának minden értéke a Magyar Örökség része.

free counters
 
 
 
Design:  © - Szerkesztő:  © - 2007 - 2020.  Minden jog fenntartva !