Wass Albert erdélyi magyar író és költő
  • Wass Albert Emlékoldal
  • A Bűkk csodálatos világa
  • A mozgás élet
"Vándor Székely hazatalál"
      © 2020. január 26., Vasárnap: Paula, Vanda névnapja.
  Farsang - Vizkereszttől - február  26.-ig
Szobrok - Emlékművek Wass Albert - Albi Wass Albert - Linkpark linkgyűjtemény Wass Albert és a világ

Wass Albert:
Csak vers

Minden csak vers az ég alatt:
Csengő rím, tűnő gondolat.

Csak vers az élet: címtelen,
ritmustalan és rímtelen.

Vers a halál: fekete-büszke,
megnyugszik, aki kibetűzte.

Vers a virág, az éj, a vágyad,
vers az öröm és vers a bánat.

Vers a szó, ha úgy tolul a szádra,
hogy a kezedet kulcsolod imára:
ritmusba ejted mindenik sorát.

És vers az is, ha néha este,
fáradtan, nyűtten, elmerengve
eszembe jut a csöndes kis szobád.

(Vasárnap, 1930. március 16.)

Wass Albert:
Kökénybokor

Láttam a kökénybokrot
Szédült meredély omló tetején:
mily kétségbeesve kapaszkodik szegény!

Légbe fogódzó gyökerei alól
napról-napra kiszédül a föld,
és napról-napra mélyebbre hajol.

Világmeredély szélére plántált árva magyarság
csonkán lelógó gyökerei közt
zord idők vihara dalol.

báró Kemény János
Magyar Honlap Linkek
Video-DVD-Centrum Toplista
Free counters
Google
 
"...egy összekuszált világ emberiségének lelkiismerete vagyok."
Albert Wass de Czege (1979)
Wass Albert versei
Versei 1              Versei 2              Versei 3            AngolNémet

A Pűski kötetből kimaradt verseivel
* űzent a tavasz
(1928 - 1933)
Alkony (1928)
Apám (1928)
Én és az isten (1928)
Erdély (1928)
Erdélyi levél (1928)
Est (1928)
Harangot kongatok (1928)
Kereszt alatt (1928)
Láttam a halált (1928)
Mélyvizek hajósa (1928)
Nyár (1928)
A szív (1929)
Ábránd (1929)
Dal egy kis sárga művirágról (1929)
(Gazdász pajtásaimnak és a sátoraljaújhelyi szép lányoknak ajánlom szeretettel)
Gyertyaláng (1929)
(Írta és felolvasta a hősi halált halt
gazdászok tiszteletére rendezett
űnnepélyen Wass Albert)
Imádság (1929)
Köszönetet mondok (1929)
(Egy ismeretlen lánynak)
Március (1929)
Mert nagyon szeretlek (1929)
Ősz (1929)
űzent a tavasz (1929)
(Akinek szól, ha elolvassa, tudni fogja, hogy neki írtam)
Város és falu (1929)
A kakukkos óra (1930)
Csak vers (1930)
Első tavaszi vers (1930)
Enyim az álmok mesepalotája (1930)
Kolozsvár: 1930
Magyarok dalolnak (1930)
Szent a falu (1930)
Találkozunk (1930)
Tavaszi levél (1930)
Vers a halálról (1930)
Látogatás (1931)
Anyám meg én (1932)
Három vers neked (1932)
(Teleki Izabellának)
Isten sír a Bábel tornya mellett (1933)
(átalakított részlet a temető megindul című kórusműből)
Fenyő a hegytetőn *1928* Kolozsvár
* Fenyő a hegytetőn
(Szentgotthárd 1928)
Véren vett ország
Meghalt a patak
Úttalan utakon
Vizek felett
Prófétafa
Fekete gálya a Sajón
Magyar fa sorsa
Gátak
(Béldi Memma grófnőnek)
Kökénybokor
Keresz a faluvégen
Szelek
A nyár ment át az edőn
Találkozás
Július
Jó lenne így...
Mert nem voltál velem
Lombhullás űnnepén
Mi lesz veled
Búcsúdal
Koporsót kűldök
(Tűzesszemű nyárasszonyomnak)
Nem te vagy a hibás
Villám
Búcsú az ősztől
Szívpalota titka
A toll
Újév
A vers
(báró Bánffy Istvánnénak)
Rádió
(Apámnak kűldöm)
Kerítések
Falevelek
Szivárvány
Az élet autóján
Halál
Egy mulató előtt
Álompalota ködvárosban
Májusi találkozás
Éjféli hangulat
Fa nem nő az égig
Sikátorváros csavargói
Két őszi vers (1928)

Wass Albert:
Erdélyi búcsú
Egy szentgotthárdi vén fenyőre írtam
Közületek ha őszi útra szállok,
öreg fenyők: csak várjatok reám.
Ha nemsokára sírva és zokogva
majd erre jár egy árva-bús leány:
mondjátok, hogy várjon még reám.
Súgjátok meg neki,
hogy bús-sötét erdő-magányotokba
az útam egyszer visszatér megint,
hogy a nyugati Dzsungel bujdosója
könnyes szemmel Kelet felé tekint.
S halkan, ahogy ment, visszatér megint.
Ha engem majd az évek leple elfed,
s a végtelent nagyon sokáig járom:
a hontalan, nagy évek köd-bilincse,
Mondjátok, hogy csak álom, hosszú álom.
De hogyha, míg én messze-messze járok,
itt hutlen lesz hozzám egy szép leány,
öreg fenyok, ti kedves, jó fenyők:
akkor többet ne várjatok reám.
(Szentgothárd, 1926)
Wass Albert:
Könnycsepp az óceánban
...S mikor a ködben lassan elveszett
a legutolsó kis folt Európa:
a lelkünk mégis belereszketett.
A korlátnál egy asszony állt. A múlt
pilláira bús árnyékot vetett,
s egy csillogó könnycsepp a mélybe hullt.
Mintha tüzes ostorhegy érte volna:
megvonaglott tőle az óceán,
és fölbődült a felleges magosba.

Wass Albert a trianoni magyarság nagy nemzedékének nagy személyisége,
nagy idők koronatanúja
- az Erdélyi Világszövetség volt Társelnöke -
Írói, költői munkásságának minden értéke a Magyar Örökség része.

free counters
 
 
 
Design:  © - Szerkesztő:  © - 2007 - 2020.  Minden jog fenntartva !