Wass Albert fiai: Miklós - Vid - Huba - Géza
A gyermek
A fiatal Albi gróf
30-as évek
Szentgotthárd
A huszár
A katona
Wass Albert
Wass Albert - Szépmíves Céh
Wass Albert - alkonyat
Kutyái - Pajtás és Pluto
Wass Albert - 1998
Wass Albert - "Megtettem a magamét..."
Google Adsense
Google
Wass Albert


Regényei

 Farkasverem (életműve)Farkasverem - Baumgarten díj (1934)

"Az úton egy parasztember ballag Halasd felé, görnyedten,
mezítláb, vállán átvetett csizmákkal, énekelve. A szlávos
melódia lomhán nyúlik el a tó felett, át a túlsó dombokig, körülnyújtózza
őket álmosan és szürkén, mint nagy, lusta polip és vékonyodó karjai belevesznek..."
(Minerva 1934 - Erdélyi Szépmíves Céh 1935, 1941, 1942 -
                            Révai 1935, 1940, 1944 - Mentor 1997, 2002 - Kráter 2002)
CsabaCsaba (1940 - legenda)

"CSAK A KÜLMONOSTOR-UTCA TÁJÉKÁN CSATTANTAK még egyes lövések, egyébként szokatlan csöndesség ülte a
téli alkonyatba temetkezett várost. A köd tépett foszlányokban lógott a lámpavasakon, a borzolt fák dideregtek, s a széles, hólepte, szürke utcán sehol nem mozdult senki..."
(Révai 1940, 1944 - Erdélyi Szépmíves Céh 1940, 1941 -
                          Mentor 2000, 2003 - Kráter 2000, 2003 )
Jönnek! - Adjátok vissza a hegyeimetJönnek! (1940)

"A RÁDIÓ MELLETT ültünk és vártuk a híreket. Sem kezünk, sem
agyunk nem foglalkozott semmivel. Csak éppen ültünk és néztünk magunk elé, mint ilyenkor mindig, egy képre, vagy a szőnyeg
valamelyik mintájára akasztva tekintetünket..."
>>> 
(Révai 1940 - Gede testvérek 1998 - Mentor 2000 - Kráter 1993, 1997, 2002 )
Mire a fák megnőnek 1.Mire a fák megnőnek 1. (1942 - családregény)

"Esett az eső. A ragacsos novemberi sár vastagon tapadt a kerekekre. Nyöszörgött a szekér és alig-alig haladt. A két bozontos apró hegyiló
lehajtott fejjel feküdt bele a hámba. Orrukat majdnem a sárig nyújtották, mintha az utat akarták volna megvizsgálni..."
(Erdélyi Szépmíves Céh 1940, 1942, 1943 - Székely E. és Főisk.                            Hallgatók E. 1943 -
                               Révai 1940, 1942, 1943,1944 - Mentor 1998, 2004 - Kráter 2002 )
A kastély árnyékában 2.A kastély árnyékában 2. (1943 - családregény)

"A négy szürke lipicai kanca úgy vetette a fejét, mintha tudta volna, hogy aki a szánkóban ül, nagy farkasprémes utazó bundában, fülére húzott csúcsos süveggel, zúzmarás bajusszal, mozdulatlanul, mint valami szobor, az maga a főispán..."
(Erdélyi Szépmíves Céh 1943 - Révai 1943 - Mentor 1998 - Kráter 2002)
Egyedül a világ ellenEgyedül a világ ellen (1943)

"Az öreg nagyon oda volt. Nyögött, forgolódott a vackán.
Barázdás arcából kiütköztek a csontok, gyér, szürke haja izzadtságtól csapzottan lógott a homlokába. - Mártonka - nyögte -, gyere csak, Mártonka..."
(Nemzeti Könyvtár (Stádium) 1943 - Bp: Magyar Ház 1999 - Mentor 2001 - Kráter 2002)
Rézkígyó - HagyatékRézkígyó (1947)

"Bocsáta ezért az Úr a népre tüzes kígyókat és
megmardossák azok a népet és sokan meghalának Izrael népéből. Akkor méne a nép Mózeshez és mondának: vétkeztünk, mert szólottunk az Úr ellen és Te ellened..."
                         (Mentor 2002 - Kráter 2002)
Jönnek! - Adjátok vissza a hegyeimetAdjátok vissza a hegyeimet (1949 - több nyelven)

"Urak, akik a világ dolgait igazítjátok: adjátok vissza a hegyeimet! Bevallom őszintén: nem érdekel sem a politikátok, sem a
világnézeti kérdéseitek, sem nagyszabású elgondolásaitok, melyekkel
az embermilliók sorsát rendezni kívánjátok..."
(Badwöruishofen: Hungaria 1949, 1951 - Danubian Press 1969 - American Hungarian Literary Guild 1970 - Mentor 2000, 2001 - Kráter 1993, 1997, 2002 )
Zsoltár és trombitaszó - ÖrökösökÖrökösök (kisregény)

"Nincs értelme, hogy tovább is a vonaton maradjunk – mondta
a férfi –, előttünk torlódás, mögöttünk az amerikai csapatok. Legokosabb, ha behúzódunk valahova a hegyek közé, amíg eldől ez a cirkusz..."
(Kráter 2003)
Ember az országút szélénEmber az országút szélén (1951)

"A réten még volt egy virág. Egy sárga, jelentéktelen virág, egyike az
utolsóknak, azon a régi szomorú őszön. A virág mellett ember állt. Kissé föléje hajolt. Különös és szokatlan látvány volt. A görbe, göröngyös úton lassan döcögött a szomorú szekérsor..."
(München: Kossuth 1950, 1951 - Cleveland 1953 - Astor Park, FL: 1977 -
Danubian Press 1977 - Toronto: Vörösváry 1993 - Mentor 2000 - Kráter 2000)
Tizenhárom almafaTizenhárom almafa (1952)

"Tudni kell, hogy mikor az Úristen népek s országok dolgát rendezte volt
a földön, Erdélyről ügyesen megfeledkezett. Azóta is szokásban maradt, hogy megfeledkezzenek róla, valahányszor adódik. Szóval az Úristen éppen elkészült a maga munkájával..."
(München: Magyar Ház 1951 - Buenos Aires: Magyarok Útja 1952 -
Mentor 1999 - Kráter 2002)
Elvásik a veres csillagElvásik a veres csillag (1965)

"Tánczos Csuda Mózsi éppen a házfödelet javította, amikor a muszkaruhás idegen megjelent a domboldalon. Gyalogosan jött fölfele
az ösvényen s egyedül. Barna képű, pocakos kicsi ember
volt, derekán pisztoly, sipkáján veres muszka csillag..."
Elvész anyomElvész a nyom (1952)

"Egy fadöntő látta meg elsőnek a rohanó csónakot a hat idegen
gyerekkel. Ahogy később kiderült, a gyerekek a nemzetközi cserkésztáborhoz tartoztak s a Csiribókról jöttek alá a folyóra, játszani. Meglelték az öreg Hiribi csónakját az égerek között..."

Az Antikrisztus és a pásztorokAz Antikrisztus és a pásztorok (1958)

"A köd fölemelkedett. Jószagú szél ömlött alá a Vihar-hegy gerinceiről, lódított egyet az ősz szürke páráin, s a völgykatlan kifeslett alattok, mint egy friss virág. A vörös hajú, szeplős fiatalember..."
A funtineli boszorkányA funtineli boszorkány - Az urszubeli leány (1959)

"OTT ÁLL az Istenszéke magosán a Maros fölött. Egyik oldalán a sokágú Galonya, másik oldalán a Bisztra-patak s mögötte a Kelemen csúcsai. Persze, ma már ott sem olyan a világ, mint akkor volt, midőn az Isten pihenni leült volt a hegyek közé..."

(West Cost Tr. (Malomfalvi Kiadó) 1990 - Mentor 1999 - Kráter 2001)
A funtineli boszorkányA funtineli boszorkány - Kunyhó a Komárnyikon (1959)

" HA MÁR nagyon vágysz a szép után, s arra, hogy elfeledhessed az embereket: gyere, induljunk meg a Maroson fölfele. Dédánál még széles a völgy, de ha a bisztrai fűrészt elhagyod, s odaérsz, ahol a
Galonya zöld vize ..."

( West Cost Tr. (Malomfalvi Kiadó) 1990 - Mentor 1999 - Kráter 2001)
A funtineli boszorkányA funtineli boszorkány - A funtineli boszorkány (1959)

"CSÖNDESEN és komolyan állt a tömeg a vadonatúj ratosnyai állomásépület elôtti térségen. Hangos szó nem esett. Mintha temetésre gyűltek volna, úgy állt ott a sok súlyos kezű, nehézkes havasi ember. Nézték az urak útját..."

( West Cost Tr. (Malomfalvi Kiadó) 1990 - Mentor 1999 - Kráter 2001)
Átoksori kisértetekÁtoksori kisértetek (1964)

"Különös festmény volt. Sápadt zöld és sötétlila színek nyugtalan keveréke. De nem is annyira a színek ragadták meg a figyelmemet, mint inkább a vonalak. Volt bennük valami megdöbbentően ismerős.
A háttér hajlott dombjai..."
MagukrahagyottakMagukrahagyottak (1967)

"A sziklás hegygerincen úgy nyúlt el a csönd, mint koporsóban a halott. Repülőgép sem zúgott sehol, bomba se robbant, lövés se dördült.
A leány előmászott a barlangból, belenézett a
felkelő napba és nyújtózott..."
(Mentor 2001)
Kard és kasza 1. - Krónikás írásKard és kasza 1. - Krónikás írás (1974)

"Miután az Úristen különös akaratából az erdélyi Mezőségen születtem magyarnak s ott nőttem emberré is, ifjú korom óta úgy éreztem, hogy
emberi és magyar kötelességem a Mezőség megírása. Mint tájat már
leírtam többször..."
Kard és kasza 2. - SzemtanúságKard és kasza 2. - Szemtanúság (1974)

"A bölényesi park sötét fenyves-szegélyei eltakarták a falut, mintha ott se
lett volna. Aki kinézett a kastély ablakából, vagy ott ült a fehérre festett kerti padok egyikén, csupán fákat, virágzó bokrokat, rózsaszegélyes
ösvényeket, napsütötte füves..."
Halálos köd - Holtember partjánHalálos köd - Holtember partján (1978)

"Jake Harrison látta meg elsőnek az idegen csolnakot. A vén, cserzett bőrű, szíjas folyami halász kopott csolnakján
megszokott körútját végezte éppen a Volusia-parti füves sekélyben, ahol rákhálói sorakoztak föl ügyesen kicölöpölve..."
(Pallas Lap- és Könyvkiadó Budapest 1990)
Rézkígyó - HagyatékHagyaték (1985)

"Cserkészgyerek koromban,1921 nyarán, megmart a kurta
kígyó. Háromszor is belém fecskendezte a mérgét, mert, nem tudtam kikecmeregni a tüskés kökénybokorból..."
    

Wass Albert a trianoni magyarság nagy nemzedékének nagy
személyisége, nagy idők koronatanúja.

Wass Albert fiai
Wass Albert emlékév 2008.

Wass Albert író születésének 100. (1908. 01. 08.)
és az író halálának 10. (1998. 02. 17.) évfordulójáról.


Örömünkre szolgál, hogy munkássága mind a
Kárpát-medencében, mind a világon szétszéledt magyarság köreiben egyre népszerűbb és elismert.
Számunkra azonban nem csak nagyjelentőségű író Wass Albert, hanem édesapánk is, aki örökségül hagyta ránk művei gondozását...

Tisztelettel a Czegei Wass Albert Alapítvány nevében, fiai:
Vid, Huba, Miklós, Géza, Endre


Ha szeretnél te is csatlakozni, kattints az ikonraElérhetősége-PartnerekIWIW loginPagerank

Wass Albert és Siemers Éva - a fiai édesnyja
Funtinel - Kelemen havasok
 Debreceni portré
Wass Albert munka közben - Erdélyi Szépmíves Céh
Wass a vadász
Wass Albert katona apjával és a gyerekekkel, háttérben felesége Siemers Éva.
Wass Albert
Wass Albert II. Világháborús kitüntetései
Wass Albert
Astori dolgozószoba - Amerikai - Magyar Szépmíves Céh
Második feleségével Elizával (jobbra)
Wass Albert és Szeleczky Zita
Wass Albert a személyiség
Wass Albert - alkonyat
Wass Albert az ember
Wass Albert az "állampolgár"
Wass Albert 90 évesen - nagy idők koronatanúja
Wass Albert 1998
mégtöbb Wass Albert
Submitexpress                  
web monitoring Magyar Címtár és Kereső MediaCenter.hu Hun-Web Linkek Webtop WYW-LINKEK Wyw Directory WYW kereső Magyar Honlap Linkek
Video-DVD-Centrum Toplista websas.hu LINKTAR.HU Mozi-DVD Google PageRank  
Az oldal Internet Explorer 8 böngészővel jelenik meg helyesen ! Ajánlott felbontás: 1024 x768.
Design: Balo© - Szerkesztő: Bartha Kata© - 2007 - 2014.  Minden jog fenntartva !  
Főoldal Wass Albert Wass Albert Wass Albert