Wass Albert erdélyi magyar író és költő
  • Wass Albert Emlékoldal
  • A Bűkk csodálatos világa
  • A mozgás élet
"Vándor Székely hazatalál"
      © 2020. január 26., Vasárnap: Paula, Vanda névnapja.
  Farsang - Vizkereszttől - február  26.-ig
Szobrok - Emlékművek Wass Albert - Albi Wass Albert - Linkpark linkgyűjtemény Wass Albert és a világ

Wass Albert:
Karácsonyi narancsszüret

Mullhalléknak itt Astorban emberemlékezet óta nem
volt olyan
narancstermésük,
mint az idén. Az egyezernehány fa csak
úgy roskadozott a termés alatt, sok ágat kellett
támasztani, hogy le ne
törjön. Bár a narancsfa kétszer ad termést
évente – egyet
decemberben s egyet májusban – az igazi, jövedelmező termés
mégis a decemberi,
mivel ilyenkor
magosabb a narancs
ára a messzi piacokon.
Erre való tekintettel
Mullhallék igyekeztek alaposan felkészülni a hatalmas narancstermés leszüretelésére.
Sikerült négy családot leszerződtetniük,
összesen tizennégy munkaerőt. Ebből
tizenegy volt néger és
három fehér. A fehéreket
a véletlen sodorta ide.
Az ember farmmunkás
volt fent északon
valahol és megromlott egészségére való
tekintettel lejött
októberben Floridába,
hogy itt töltse a telet s megmentődjék a hideg időjárással járó megfázásoktól. Egyetlen kislányukkal itt béreltek Astorban házat maguknak s mikor megtudták, hogy Mullhallék munkásokat keresnek, jelentkeztek
nála. December tizenkettedikén kezdték
el Mullhallék a szüretet
s bár a családdal együtt a dolgozók száma
tizenkilenc volt,
mégis lassan haladt a munka. Ehhez járult,
hogy december közepén hirtelen olyan forróság kerekedett, hogy a
narancs szinte
szemlátomást sötétedett
meg a fán. Naponta
25-30 tonna narancsot szállítottak el a teherautók
a Mullhall-farmról, nem beszélve a túlérettekről és hibásokról, melyekből azonnal narancslét
préseltek a helyszínen.
Mégis huszonegyedikén
az volt a helyzet,
hogy a fáknak a fele sem
volt leszedve még.
Mullhall-papa körbe
autózta a...

Hirweb.hu-Magyar Honlapok
Hungarian Web Linkgyüjtemény
Linkgyujtemény
Magyar
Reklámpiac
Video-DVD-Centrum Toplista
Free counters
Google
 
"...egy összekuszált világ emberiségének lelkiismerete vagyok."
Albert Wass de Czege (1979)
Karácsonyi versek I.

Bajorerdő. Zimánkós fenyvesekből
előoson a téli szűrkűlet.
Gunnyasztó házak ködrongyokba bújva
koldus szatyorban gondot gyűjtenek.

Egy vonat sípol messze valahol.
Fulladtan vész el fák között a hang.
Sóhajt az erdő. Csönd. Valahol messze
kísértethangon fölsír egy harang.

Olyan este ez is csak, mint a többi:
olyan a színe, nyirkos ködszaga.
Pedig valahol szent titokpalástban
csodát takargat ez az éjszaka…!

Angyalok húznak a világ fölött.
Hírét hozzák, hogy földre szállt a béke!
Megszűletett az Igazság, a Jóság,
akit úgy vártunk: megszűletett végre!

Keresik régen bölcsek és királyok,
papok, költők és koldusok.
Világmegváltó konferenciák
várják jöttét és fényes trónusok!

Megérkezett. Bámulják bamba szemmel
barmok, cselédek, pásztorok.
Talán van olyan is, aki letérdel
s valami egyűgyű imát motyog.

A jászol fölött fölragyog egy csillag,
néhány angyal és gyermek énekel…
Szelíden száll az ének és a pára
szurtos ólból a fényes égre fel…

Aztán a barmokat itatni hajtják.
A hajnal megnyergeli rőt lovát
és robotos nyomán a szűrke élet
megy úgy, mind eddig, megy tovább.

Mintha nem történt volna semmi sem.
Meresztgetik szemeiket a kandik:
királyok, bölcsek, költők, hadvezérek…
amíg lassan a csillag is kialszik.

A zord-sötét zimankós fenyvesekből
előoson a téli virradat.
Ködrongyokban gunnyasztanak a házak
s vacognak vedlő gondjaik alatt…
Békés karácsonyt
Karácsonyi Fohász

Kedves jó Megváltó Atyánk!
Szépen kérlek, nézz le miránk.
Hallgasd meg a kicsi Hubát,
ki tiszta szívvel kéri Urát!

Ó add, hogy e nagyvilágon
az emberre béke szálljon.
Óvón terítsd széjjel kezd
messzi szűlőhazánk felett.

Térden állva esedezem:
hazánk megint otthonunk legyen,
s fáradozást feledve mind
hadd lássuk meg szeretteink.

Kérlek, Uram, add áldásod,
és óvjad a Raab családot.
Áhítattal kérlellek én
szent karácsony éjjelén!
Németül Angolul  
Karácsonyi versek II.

Elindul újra a mese!
Fényt porzik gyémánt szekere!
Minden csillag egy kereke!
Ezeregy angyal száll vele!
Jön, emberek, jön, jön az égből
Isten szekerén a mese!

Karácsony készűl, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek ujra gyermekek
hogy emberek lehessetek!

Vigyázzatok! Ez a mese
már nem is egészen mese.
Belőle az Isten szeme
tekint a földre lefele.
Vigyázzatok hát emberek,
Titeket keres a szeme!

Olyan jó néha angyalt lesni
s angyalt lesve a csillagok közt
Isten szekerét megkeresni.
űnneplőben elébe menni,
mesék tavában megferedni
s mesék tavában mélyen, mélyen
ezt a világot elfeledni.

Mert rút a világ, fekete.
Vak gyűlölettől fekete.
Vak, mint az emberek szeme:
az égig sem látnak vele.
Pedig az égből lefele
porzik már Isten szekere!

Minden csillag egy kereke,
ezeregy angyal száll vele,
az Isten maga száll vele
és csillagtűkröt nyujt felénk,
mesetűkröt, a keze.

Szent tűkrébe végre egyszer
Pillantsatok tiszta szemmel,
tiszta szemmel, Istenszemmel
milyen szép is minden ember!
Minden ember szépségtenger
s mint a tenger csillagszemmel
telve vagytok szeretettel…!

Tagadjátok…? Restellitek…?
Elfordulnak fejeitek…?
Megvakultak szemeitek…?
Szépségteket, jóságtokat
nem érzitek, nem hiszitek…?
Csillaggyertyák fénye mellett
Isten elé nem viszitek…?

Akkor bizony rútak vagytok,
szégenyek és vakok vagytok,
ha szépek lenni nem akartok.
De még így is, szegényen is,
rútan, vakon, mégis, mégis
Isten gyermekei vagytok!

Rátok sűti fényes szemét,
elindítja fényszekerét,
jó emberek játékszerét.
Milyen kár, hogy áldó kezét
nem érzitek, nem nézitek
s nem hiszitek már a mesét.

A rút világnak gondja van,
minden embernek gondja van,
a sok angyalnak mind gondja van
s az Istennek is gondja van,
mert mindenekre gondja van.
S így múlik el a szép s a jó
az ember mellől, nyomtalan.


Karácsony igaz történeteKarácsony igaz története 1969

"Most, hogy elcsendesűlt körűlöttűnk a világ és ragyog a
betlehemi csillag, hadd mondom el nektek az én történetemet. A nagy titok..."
Karácsonyi levél 1985.Karácsonyi levél 1985.

"Honfitársaim,
Egyre hosszabbra nyúló hazátlanságunk negyvenedik esztendejének végén kívánok minden hűséges..."
Karácsonyi meseKarácsonyi mese

"Elindul újra a mese!
Fényt porzik gyémánt szekere!..."
Magyar karácsony az égbenMagyar karácsony az égben

"Aki meg nem tudott róla, ám tudja meg: hogy amikor lent a
földön megszólalnak a karácsonyesti harangok, odafönt..."
AngyalkaAngyalka

"Feketén készűlődött a karácsony. Reggel óta szűnet nélkűl csorgott az eső, s a kisváros csatakos utcáin hideg köd tapadt a házfalakhoz. Az emberek föltűrt gallérral, morcosan siettek..."
Karácsonyi űzenetekKarácsonyi űzenetek

"Emlékszem, azon a karácsonyon becsaptam anyámat. Már űnnep előtt titokzatos
dolgok történtek, angyalhaj hevert a szőnyegen, fenyőszag volt, de én tudtam, hogy mindez csak ..."
Wass Albert:
Az én titok-karácsonyom
Megtanultam tisztelni az ünnepeket. Az ünnep Isten ajándéka, más, mint a
többi nap, s arra való, hogy hétköznapi mivoltunkból kivetkőződve tiszteljük
önmagunkban az embert. Sajnálom azokat, akik nem tudnak ünnepelni. Az ünnep önmagunk fölemelése. Tiszta ünnepi ruhában és tiszta ünnepi gondolatokkal lehet
csak ünnepelni, felülemelkedve a hétköznapokon s apró küzdelmeinken. Csak az ünneplőbe öltözött ünneplő ember tudja megérteni annak a kijelentésnek a
nagyságát, hogy Isten az embert saját képére teremtette.
Az erdélyi nagy gyász éveiben nálunk otthon elfelejtették az ünnepet. Nem
volt karácsony és nem volt újév, nem volt húsvét és pünkösd, mint ahogy
vasárnapok sem voltak. Viselő ruháinkat s nehéz gondjainkat szakadatlan hordtuk,
bármit mutatott a naptár. Keserűség tanyázott otthon, s én hiába küzdöttem az
ünnepekért, ünnepi öltözetet s ünnepi arcot éveken át nem látott a házunk.
Egyszer fellázadtam. Karácsony volt. De nagyon emlékszem még arra a
karácsonyra! Tizenöt, vagy tizenhat éves lehettem. Karácsonyi szabadságra küldött
haza a város, és Sándor bácsi ünnepes háza után olyan volt a miénk, mintha
halottat őriztek volna benne.
Apámék egy-egy könyvbe temetkezve naphosszat hallgattak sötéten, és nem
volt szabad előttük karácsonyról szólni. Évek óta nem járt nálunk az angyal. Súlyos gond nyomta a szárnyait, és nem tudott elröpülni hozzánk. Akkor öregedtek meg
apámék. Nem akartak ünnepre gondolni, mert eszükbe jutottak a régi és gondtalan
ünneplések, s a jövő ködös volt, nem láttak előre. Pedig ha tudtak volna ünnepelni,
a karácsonyfa gyertyái mellett az ünnepi gondolatok magasságából meglátták
volna az utat, mely már akkor is egyenesen vezetett a reménység felé. De gyászba s
ünneptelen hallgatásba rejtőztek az idő elől, pedig az idő azért múlott, éppen úgy.
Karácsony szombatja volt. Kint nagy puha hó, a kerti fákat belepte egészen.
Olyan csöndes volt kereken a világ, mintha a békesség készült volna megszületni
akkor.
Egyedül lézengtem a kertben. A szürkület már meglepte a fenyvest, s kereken
a dombok is belevesztek a lehulló estébe. Lent a faluban egy-egy lámpa kigyúlt.
Fájt, hogy karácsony estéje van. Máshol izgalommal lesik az angyalt, ünneplő ruha
van és karácsonyi szag és boldog rejtelmesség a levegőben. Hallottam a csilingelést, s láttam gyertyafényben úszó szép karácsonyfákat, pedig ahogy ott
kószáltam a behavazott fák közt, végtelen egyedülléttel a szívemben, tudtam, hogy mindez csak álmodozás, mert nálunk sötétek...

Wass Albert a trianoni magyarság nagy nemzedékének nagy személyisége,
nagy idők koronatanúja
- az Erdélyi Világszövetség volt Társelnöke -
Írói, költői munkásságának minden értéke a Magyar Örökség része.

free counters
 
 
 
Design:  © - Szerkesztő:  © - 2007 - 2020.  Minden jog fenntartva !